KVKK ve Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni;

Enpego/Güzida Bilgi Teknolojileri Reklam Tic. A.Ş. olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak işlenerek, saklanmasına büyük önem veriyoruz.

Sizleri kişisel veri toplama, aktarma, işleme amaçlarımız konusunda bu kanuna dayalı haklarınızla ilgili bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntemler

Enpego/Güzida Bilgi Teknolojileri Reklam Tic. A.Ş. olarak, hizmetlerimizden verimli şekilde yararlanabilmeniz, daha iyi hizmet standartlarımızı oluşturabilmemiz, şikayetlerinizi ve önerilerinizi kayda geçirebilmemiz, kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirebilmemiz (onayınızla), ticari ve iş yönetimi stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi, web sitesi, sosyal medya platformları, sözlü aktarımlar, mobil uygulamalar ve benzer araçlarla yazılı, sözlü ve elektronik olarak veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyeceğimizi bildiririz.

Ticari Elektronik İleti Gönderme Şartı

İlgili kanun maddesi (Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun, Madde 6/2) kapsamında ticari elektronik iletiler, alıcılara kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz. İlgili kanun kapsamında önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilir ve sizinle iletişime geçilebilir. İleti tercihlerinizi değiştirmek için info@enpego.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Enpego/Güzida Bilgi Teknolojileri Reklam Tic. A.Ş. olarak veri sorumlusu sıfatı ile çeşitli iletişim kanalları ile (web sitesi, sosyal medya iletişimi, çağrı merkezi, mobil iletişim kanalları, ofis içi iletişim ve/veya bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla) kısmen veya tamamen elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel kişisel verileriniz kaydedilebilir, saklanabilir, güncellenebilir, değiştirilebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan veya kanunda öngürülen süre kadar saklanabilir, gereklilikler halinde Enpego/Güzida Bilgi Teknolojileri Reklam Tic. A.Ş. ‘nin birlikte çalıştığı özel/tüzel kişilerle veya kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye’de veya yurt dışında yerleşik ilgili 3. Tüzel/gerçek kişilerle paylaşabilir ve/veya devredebilir, gereklilikler halinde yurtdışına aktarabilir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Enpego/Güzida Bilgi Teknolojileri Reklam Tic. A.Ş. olarak kişisel verilerinizi etkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek, dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlarla, ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi, tarafımızdan kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilerle, çalışmalarımızın sürdürülmesi için ortaya çıkmış ve çıkaracak gerekliliklerle birlikte çalıştığımız kurum ve kuruluşlarla, Türkiye’de ve Türkiye dışında pazarlama, analiz, strateji geliştirme, finansal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, bildirdiğiniz sorunların çözülebilmesi ve/veya sunduğumuz hizmetlerden daha verimli yararlandırabilmek amacıyla ilgili kanunun belirlediği usul ve sınırlar dahilinde yeterli güvenlik önlemlerini almak koşuluyla paylaşabilmekteyiz.

 

Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesindeki haklarınız aşağıdaki gibidir.

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

Kişisel verilerin kopyasını isteme

Başvurularınızı veri sorumlusu olarak Enpego/Güzida Bilgi Teknolojileri Reklam Tic. A.Ş. başvurular için tahsis edilmiş olan info@enpego.com e-posta adresine iletebileceğiniz gibi aşağıdaki adresimize yazılı olarak da gönderebilirsiniz.

Çerezler

Enpego – Güzida Bilgi Teknolojileri Reklam Ticaret A.Ş.  (“ENPEGO”) olarak, sitemizdeki kullanım deneyiminizi kişiselleştirmek, sitemizin kullanımı kolay bir hale getirmek amacıyla çerezler(cookies), piksel etiketleri ve saklama teknolojileri kullanıyoruz.

 

Çerez Nedir ve Nasıl Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulmuş, web sitesi kullanım tercihlerinizi ve profil bilgilerinizi, göz atma bilgilerinizi saklayan ve bu amaçla cihazınıza yüklenen küçük metin dosyalarıdır. Bir web sitesini ilk defa ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığı cihazınıza yüklenen çerez dosyaları, siteyi sonraki ziyaretinizde size gösterilecek içeriği belirlemek üzere bilgileri tarayıcıya iletir. Çerezlerle web trafikleri de analiz edilir ve siteyi kullanım alışkanlıklarınız ve tercihleriniz doğrultusunda web uygulaması kişiselleştirilebilmektedir. Bazı çerezler kişiler veriler içerebilmektedir. Oturum açarken kullanılan beni unutma seçeneğinin kullanıcı adınızı hatırlaması gibi. Bu tip çerezler onayınızla kaydedilir.

 

Çerezleri Hangi Amaçlarla ve Nasıl Kullanıyoruz?

Enpego tarafından kullandığımız çerezler cihazınıza herhangi bir zarar vermediği gibi virüs içermezler. Elde edilen veriler genel olarak aşağıdaki amaçlarla kullanılır.

·        Web sitelerinin kullanımı hakkında bilgileri cihazınız veya tarayıcı önbelleğinde saklamak

·        Web sitesi üzerinden yeni özellikler sunabilmek

·        Web sitesinin çalışma performansını iyileştirmek

·        Site kullanım deneyiminizi kişiselleştirebilmek

·        Sitenin kullanımını daha kolay veya hızlı hale getirmek

·        Hizmet ve ürünlerin kullanım alışkanlıklarınızı izlemek ve tercihlerinizi analiz etmek

·        Reklam içerikleri yayınlamak ve bu içeriklere etkileşimlerinizi analiz edip geliştirmek

·        Web sitesi güvenliğini sağlamak

 

Çerezleri Kontrol Etme ve Silme

Çerezler ilgili ayarlarınızı tarayıcınızın ilgili bölümlerindeki ayarlarla kontrol edebilirsiniz.

Kullanımınıza ilişkin tercihlerinizi değiştirmek, çerezleri engellemek veya yüklenmiş çerezleri sisteminizden kaldırmak-silmek için bu ayarları kullanabilirsiniz. Tarayıcılar çerezleri kontrol etmeniz için kabul etme/ geri çevirme, sadece belli tip çerezleri kabul etme veya bir sitenin çerez depolamayı istediğinde sizi uyarma seçenekleri sunar. Tarayıcınızdaki çerez ayarlarının kullanımı tarayıcılara göre değişiklik göstermektedir.

 

Web Sitemizde Kullandığımız Çerez Türleri

Gerekli Çerezler

Bu çerezlerin önem düzeyi yüksek olup sitede gezinmenizi, kullanım hesabı oluşturup hesabınıza başarıyla giriş yapabilmenizi sağlar.

Analitik Çerezler

Sitemizi ziyaret eden kullanıcı aktivitesini ölçmek ve analiz etmek için kullandığımız çerezlerdir. Sitemizi nasıl kullandığınız, hangi sayfaları gezdiğiniz, kullandığınız platform tipleri, tarih/saat bilgileri, fare hareketleri, görüntü kaydırma etkinliği, giriş ve çıkış yapılan sayfalar, sayfalarda geçirilen süreler gibi bilgiler elde edilen verileri oluşturur. Bu verilerin sitemizin verimli kullanılıp kullanılamadığını, çalışmayan bölümlerin tespit edilmesini, sizin için içeriklerin ilgi çekici olup olmadığının anlaşılması amacıyla kullanılmaktadır. Bu bilgiler kişiye özel değil anonim olarak toplanır ve 3.kişi yazılımları ile entegre çalışabilir ve veriler 3. Kişi/kurumlarla paylaşılıyor olabilmektedir.

Hedefleme ve Reklam Çerezleri

Bu çerezlerle reklam kampanya etkinlikleri ve sizin reklamlara verdiğiniz tepkilere göre etkileşimleri analiz etmek için kullanılmaktadır. Genellikle 3. Kişi/kurumlara ait çerezlerdir. Bu kurumlarda bu bilgileri anonim olarak diğer reklamveren kuruluşlarla paylaşabilmektedir. Bu çerezler bizim işlettiğimiz çerezler olmayıp daha önce başka platformlarda verdiğiniz izinlere göre hedefleme yapılan çerezlerdir.

 Çerezlerin Saklama Süresi

Çerezler farklı sürelerle saklanabilmektedir.

Oturum Açma Çerezleri: Bu çerezler sitemizdeki ziyaretiniz boyunca saklanır.

Kalıcı Çerezler: Bu çerezler, cihazınızda, web sitemize yaptığımız ziyaretlerin veya bir tarayıcı oturumunun ötesinde saklanır. Web sitemizi bir sonraki ziyaretinizde sizi tanımamıza ve web sitemizi kullanmanızın kolaylaştırılması mümkün kılan çerezler bu çerezlerdir. 


Güzida Bilgi Teknolojileri Reklam Tic. A.Ş.  

Mersis: 0454060800900017

Ticaret Sicil No: 379811

Adres: Hilal Mah. 694. Sk. No:23/6 Çankaya Ankara

Telefon: 0312 439 6990  - 0850 420 24 05

Vergi Dairesi: Seğmenler

Vergi No: 4540608009